A A A K K K
для людей із порушенням зору
Щиборівська територіальна громада
Хмельницького району, Хмельницької області

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Щиборівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Щиборівської сільської ради»

Дата: 11.02.2021 14:52
Кількість переглядів: 860

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення Щиборівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Щиборівської сільської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Щиборівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Щиборівської сільської ради» розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV (зі змінами) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 (зі змінами).

 

1. Визначення та аналіз проблеми,  яку передбачається розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

 

Основним нормативно-законодавчими актами, які регулюють порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами є Закон України «Про рекламу» та Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, виданих виконавчими органами сільських рад, встановленому цими органами відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067.

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів сільських рад належить надання дозволів на розміщення реклами.

На сьогодні Щиборівською сільською радою не приймалось рішення про встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами на території громади. Неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування рекламних засобів. Таким чином, зазначена проблема потребує усунення встановлення правил розміщення зовнішньої реклами на території Щиборівської сільської ради  та затвердження порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що приведе у відповідність до чинного законодавства власної нормативно-правової бази та сприятиме наповненню місцевого бюджету.

Це рішення стане базовим документом, що створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Щиборівської сільської територіальної громади.

 Механізм вирішення питання, запропонований у проєкті, відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Основні групи , на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Населення

+

-

Місцева влада

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

 

За рахунок надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється контроль за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами, що забезпечує прийнятне естетичне інтегрування рекламних засобів в сільську інфраструктуру, рівні та прозорі умови для всіх учасників ринку.

Прийняття цього регуляторного акта, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету, поліпшить контроль та дозволить впорядкувати розміщення зовнішньої реклами.

 

2. Визначення цілей регулювання

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- забезпечення виконання приписів Закону України «Про рекламу» та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067;

-  створення базового документа, який врегулює фінансово-правові відносини між виконавчим комітетом Щиборівської сільської ради та суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності Щиборівської сільської ради та визначатиме порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

- забезпечить удосконалення процедури регулювання надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, недопущення занепаду рекламного ринку на території громади;

- забезпечить додержання прав та інтересів суб’єктів господарювання при розміщенні окремих видів реклами шляхом визначення соціально справедливого розміру плати за користування місцем розташування рекламних засобів;

- знизить кількість порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;

- забезпечить отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній власності громади, для розташування рекламних засобів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 та за результатами обговорення проблемних питань виконавчим комітетом Щиборівської сільської ради.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити існуючу ситуацію без змін

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради. Залишається неузгодженість з вимогами чинного законодавства та цілі правового регулювання щодо визначення  розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на території Щиборівської сільської ради досягнуто не буде.

 

 

Застосування другої альтернативи упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади та забезпечує досягнення цілей щодо визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Дасть можливість створити належні правові та організаційні умови для розвитку діяльності в галузі реклами на основі розширення конкурентних відносин, підвищення ефективності цивілізованих форм рекламного бізнесу. Запропоноване рішення сприяє практичній реалізації положень статті 16 Закону України «Про рекламу».

 

4. Аналіз доцільності прийняття регуляторного акта

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку зміни законодавства України у сфері регулювання цього питання.

На думку розробників проєкту ефективність досягнення цілей регулювання висока. Суб’єкти господарювання, що підпадають під дію норм запропонованого рішення не мають перешкод для їх виконання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів територіальної громади

 

Таблиця вигод і витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

удосконалення нормативної бази;

збільшення доходної частини сільського бюджету

Часові витрати на розробку регуляторного акта

Суб’єкти господарювання

врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

Населення

збільшення надходжень до сільського бюджету

-

 

 

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

 

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі цього аналізу регуляторного впливу, проектом регуляторного акта передбачено прийняття рішення Щиборівської сільської ради «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Щиборівської сільської ради»  

Регуляторний акт містить норми, які сприятимуть урегулюванню відносин у сфері розміщення зовнішньої реклами.

Для впровадження цього акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

  1. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті сільської ради.
  2. Організувати виконання вимог регулювання.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акта не прогнозується.

Прийняття проєкту рішення не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися контролюючими органами відповідно до компетенції.

 

 5. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проєкт рішення  буде діяти до прийняття змін до акта, до прийняття змін до нормативно - правових актів, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або до моменту визнання його таким, що втратив чинність.

 

6. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

До показників результативності регуляторного акта відносяться:

- розмір надходжень до цільового фонду сільського бюджету , пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта ;

- кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

7. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

 

Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1. Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.
  2. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
  3. Періодичне відстеження буде здійснено раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. У процесі відстеження будуть встановлені якісні значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу  регуляторного акта.

З огляду на показники результативності відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено шляхом аналізу наступної інформації щодо:

- сум надходжень до цільового фонду сільського бюджету (за даними фіансового відділу сільської ради);

- стану розвитку підприємництва в галузі розміщення реклами (кількість суб’єктів господарювання, які займаються розміщенням рекламних засобів;

кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами - за даними робочого органу по книзі реєстрації виданих дозволів).

 

 

Сільський голова                                                                        Іван БОЛЮХ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь