Щиборівська територіальна громада
Хмельницького району, Хмельницької області

ДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

Дата: 28.03.2023 15:54
Кількість переглядів: 134

 

 

У зв’язку із необхідністю та невідкладного вжиття відповідних заходів, спрямованих на виконання вказаних вимог законодавства шляхом спрямування орендарям земельних ділянок водного фонду клопотань про підготовку та подання до місцевих рад належних документів (клопотань про внесення змін, паспортів водних об’єктів тощо) для забезпечення внесення до цих договорів умов про розмір орендної плати за відповідні водні об’єкти.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013  № 99


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 775/23307

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів

№ 474 від 14.07.2021}

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов’язаних з наданням у користування водних об’єктів на умовах оренди, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, що додається.

2. Державному агентству водних ресурсів України (Сташук В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 18 вересня 2012 року № 5293-VI «Про аквакультуру», але не раніше дня офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

 


В. Сташук

     


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
18.03.2013
  № 99


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 775/23307

ПОРЯДОК
розроблення паспорта водного об’єкта

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення паспорта водного об’єкта.

2. Цей Порядок спрямовано на встановлення технічних параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках, озерах та замкнених природних водоймах (далі - водний об’єкт) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

3. Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є орган, що здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (далі - розпорядник земельної ділянки під водою).

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4. Паспорт водного об’єкта розробляється за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, і складається із:

4.1. Короткої пояснювальної записки, де зазначаються:

назва водного об’єкта;

назва річки (водотоку) на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;

місцезнаходження водного об’єкта;

місцезнаходження греблі (у разі наявності), відстань від гирла річки до греблі;

призначення водного об’єкта (водосховища, ставка) відповідно до проєкту будівництва;

тип водного об’єкта (русловий/нерусловий);

вид експлуатації (у каскаді / ізольовано, з можливістю / без можливості регулювання рівня води);

вид регулювання стоку (сезонний/річний/багаторічний);

наявність правил експлуатації водного об’єкта;

власник/балансоутримувач/користувач гідротехнічної споруди.

{Підпункт 4.1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.2. Характеристик річки (водотоку):

назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;

водозбірна площа, км-2 (у гирлі річки та в створі греблі);

гідрологічні показники стоку (у гирлі річки та в створі греблі):

модуль річного стоку, л/с з 1 км-2;

середній багаторічний обсяг стоку, тис. м-3 (за рік, в тому числі за період повені);

витрати води, м-3/с: середня багаторічна, середньомісячна мінімальна (95 % забезпеченості);

величина екологічних витрат води, м-3/с;

внутрішньорічний розподіл стоку (у роки із 50, 75, 95 % забезпеченості), тис. м-3 (у гирлі річки та у створі греблі).

Для неруслових водосховищ і ставків, а також озер та замкнених природних водойм у цьому підпункті зазначаються дані лише про приналежність до басейну річки та про водозбірну площу водного об’єкта.

{Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.3. Характеристик водного об’єкта:

довжина, м;

максимальна та середня ширина, м;

найбільша та середня глибина, м;

площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні (далі - НПР), га (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, га);

відсоток заростання водного об’єкта, %;

відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі - БС) (для озер і замкнених природних водойм - відмітка природного рівня, м БС);

відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня (далі - ФПР), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

відмітка рівня мертвого об’єму (далі - РМО), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

об’єм при НПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, тис. м-3);

об’єм при ФПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

об’єм при РМО, тис. м-3 (для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);

корисний об’єм, тис. м-3;

об’єм екологічного попуску, тис. м-3 (визначається окремо для кожного водного об’єкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від НПР, для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);

основні хімічні та фізико-хімічні показники якості води, специфічні синтетичні та несинтетичні речовини;

втрати на випаровування та фільтрацію протягом року, тис. м-3.

{Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.4. Характеристик греблі:

тип, конструкція;

матеріал;

конструктивні параметри: ширина по гребеню, м, довжина, м, максимальна висота, м;

закладання укосів: верхового, низового;

кріплення укосів: верхового, низового;

наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі.

4.5. Характеристик водоскидної споруди:

тип;

матеріал;

конструктивні параметри: вхідний оголовок, м, водопровідна частина, м, вихідний оголовок, м;

спосіб регулювання (затвори щитові / засувки);

{Абзац п'ятий підпункту 4.5 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

пропускна здатність водоскидної споруди, м-3/с.

4.6. Характеристик відвідного каналу:

тип;

матеріал;

довжина, м;

ширина по дну, м;

кріплення;

пропускна здатність водоскидної споруди, м-3/с.

4.7. Характеристик прибережної захисної смуги:

інформація про встановлення, залуження та заліснення;

розмір (ширина) смуги, м.

4.8. Графічних матеріалів:

ситуаційний план водного об’єкта, М 1:10000 - 1:50000;

план водного об’єкта, М 1:500 - 1:10000 (із зазначенням відміток дна у м БС, кадастрового номера земельної ділянки під водним об’єктом або координат кутових точок водного об’єкта (не менше 6) у системі координат WGS-84);

{Абзац третій підпункту 4.8 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

план гідротехнічної споруди;

{Абзац четвертий підпункту 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

плани та розрізи всіх основних елементів гідротехнічної споруди (водопідвідних, водорегулюючих, водоскидних, водовідвідних);

{Абзац п'ятий підпункту 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

поздовжній профіль по осі водного об’єкта;

поперечні перерізи у характерних місцях;

графіки залежності площі водного дзеркала та об’єму від відмітки рівня води: S=f(h), W= f(h), де S - площа водного дзеркала, W - об’єм, h - відмітка рівня води, f - функція.

5. Паспорт водного об’єкта погоджується з Держводагентством у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня його надходження.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

6. Паспорт водного об’єкта розробляється в чотирьох примірниках, які зберігаються по одному: в басейновому управлінні водних ресурсів, Держводагентстві, у розпорядника земельної ділянки під водою, а також надається користувачу.

Після закінчення строку оренди орендар повертає свій примірник паспорта водного об’єкта розпоряднику земельної ділянки під водою.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

7. Паспорт водного об’єкта підлягає коригуванню кожні 15 років, а також у разі змін технічних параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь